Euphrasiadag

Euphrasiadag

Jaarlijks staan we graag stil bij de geboortedag van Zuster Maria Euphrasia Pelletier, de stichteres van de congregatie van de Zusters van OLV van Liefde van de Goede Herder. Zusters die zich tot op de dag van vandaag, wereldwijd en steeds intensievere samenwerking met professionele organisaties inzetten voor een beter lot met name voor vrouwen en meisjes. De Zusters van de Goede Herder kwamen vandaag naar hun/onze tuin op Dennenheuvel en genoten volop van de ontmoeting met onze deelnemers en medewerkers. ’s Middags bij de weeksluiting stonden we dankbaar stil bij de bijzondere relatie die we met de zusters hebben opgebouwd.

De Ark’s got talent

De Ark’s got talent

Vanavond waren alle gemeenschappen van De Ark in Vlaanderen en Nederland online aanwezig bij een avondvullend programma voor De Ark in Oekraïne. We konden live horen hoe het voor hen is om in een land in oorlog te leven, verhalen en gedichten vol angst, zorg, boosheid, verdriet en ook van hoop en geloof. Samen met de talenten in onze huizen en werkplaatsen konden we hen een hart onder de riem steken. We hopen dat ze het goed vol weten te houden met elkaar.

Oorlog in Oekraïne

Oorlog in Oekraïne

Ruim een week is het inmiddels oorlog in Oekraïne. Wat daar gebeurt is verschrikkelijk. Waar, wanneer houdt het op?
We leven mee uiteraard, met alle burgers in Oekraïne, in steden en dorpen in heel het land. In het bijzonder leven we mee met onze vrienden van De Ark, in hun werkplaatsen bij de steden Lviv en Ternopil. Wat moet dit alles beangstigend voor hen zijn!
Binnen L’Arche international is er opgeroepen om te bidden voor (de mensen van De Ark in) Oekraïne. Ook is er de mogelijkheid om je aan te sluiten bij een dagelijks avondgebed.
Bij De Ark in Vlaanderen en Nederland leeft het plan om op 21 maart een online meeting te organiseren. Bedoeld om elkaar te ontmoeten, om de mensen daar een hart onder de riem te steken en ook om geld in te zamelen. Aan de vorm en inhoud van deze meeting wordt nog gewerkt, die is ook wel afhankelijk van de ontwikkelingen daar.

De Ark Gouda maakt grote stappen

De Ark Gouda maakt grote stappen

We kunnen De Ark Gouda van harte feliciteren. Om te beginnen met de oplevering van de nieuwbouw: een geweldig mooie uitbreiding van het bestaande huis. We hopen het binnenkort allemaal te kunnen bewonderen.
En vervolgens met de aanstaande benoeming van een nieuwe gemeenschapsverantwoordelijke. Eline Beil zal Fred van Setten opvolgen, als hij in juli met een welverdiend pensioen gaat.
Eline: heel veel plezier en succes.   Fred: hartelijke dank voor al je werk. Ark Gouda: proficiat!

De Ark Haarlem, van project naar gemeenschap

De Ark Haarlem, van project naar gemeenschap

Deze week ontvingen we het mooie nieuws dat het project van De Ark Haarlem toegetreden is als lid (op proef) van de federatie van Arkgemeenschappen (L’Arche International). We zijn de 157e Arkgemeenschap wereldwijd.

Een bevestiging dat we de pioniersfase voorbij zijn. Dat we daadwerkelijk en duurzaam zorg (kunnen) dragen voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat we dat doen omdat zij volwaardig deel uitmaken van ons samenleven. Dat we uitreiken naar de samenleving en teken zijn van verschillen die verrijken. En dat doen we met veel plezier!

 

Life goes on – het leven gaat door

Life goes on – het leven gaat door

Ondanks de dreiging van Corona (Covid-19) en de maatregelen die overal zijn genomen gaat het leven door. Ook in Arkgemeenschappen, wereldwijd. Mensen in De Ark laten zien dat ze samen flexibel, creatief en veerkrachtig zijn.

Maar toch: diverse gemeenschappen komen als gevolg van de crisis direct in nood. Internationale vrijwilligers moesten terug naar hun eigen land, waardoor er personeel tekort is. Of ateliers voor dagbesteding moesten sluiten, waardoor noodzakelijke inkomsten wegvallen. In veel landen zijn kunnen Arkgemeenschappen niet rekenen op financiële steun of andere hulp van de overheid. Op de website van L’Arche International lees je hier meer over. 

Wil jij deze Arkgemeenschappen steunen? Dat kan via ons donatieformulier op de pagina “rechtstreeks doneren“. Of door een donatie over te maken op ons rekeningnummer: NL52TRIO0391098543 ten name van Stichting Arkgemeenschap Haarlem. Vermeld erbij dat het gaat om een donatie ten bate van “COVID-19 Internationaal”. Dan komt je donatie op de goede plek terecht!