De Ark Haarlem, van project naar gemeenschap

De Ark Haarlem, van project naar gemeenschap

Deze week ontvingen we het mooie nieuws dat het project van De Ark Haarlem toegetreden is als lid (op proef) van de federatie van Arkgemeenschappen (L’Arche International). We zijn de 157e Arkgemeenschap wereldwijd.

Een bevestiging dat we de pioniersfase voorbij zijn. Dat we daadwerkelijk en duurzaam zorg (kunnen) dragen voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat we dat doen omdat zij volwaardig deel uitmaken van ons samenleven. Dat we uitreiken naar de samenleving en teken zijn van verschillen die verrijken. En dat doen we met veel plezier!

 

Bestemmingsplan Dennenheuvel onherroepelijk

Bestemmingsplan Dennenheuvel onherroepelijk

Onlangs werd duidelijk: het bestemmingsplan voor Dennenheuvel, landgoed met een missie, is onherroepelijk. De Raad van State verklaarde in augustus het beroep dat tegen het plan was ingebracht ongegrond. Deze uitspraak kwam onverwacht snel en moet haast wel een indicator zijn voor de kwaliteit van het plan zelf, van het participatieproces en van al het voorbereidende werk van de partners: de congregatie van de Zusters van de Goede Herder, Groen Rood Vastgoed en De Ark. De volgende stappen in de ontwikkeling van de community Dennenheuvel, waar wij deel van uit zullen maken, kunnen nu worden voorbereid en gezet.

Ons jaarverslag over 2020 is klaar

Ons jaarverslag over 2020 is klaar

Het leest als een trein en geeft een goed beeld van het bijzondere jaar dat achter ons ligt. Een jaar dat getekend werd door Corona. Maar ook een jaar waarin we verder groeiden en ons eerste lustrum vierden. Download ons jaarverslag hier, op de ANBI-pagina van onze website.