Verschillen verrijken

Mensen zijn verschillend: ieder mens heeft zijn eigen kwaliteiten, talenten, tekortkomingen en beperkingen. Wij geloven dat het omgaan met mensen die verschillend zijn verrijkend is. Wat ons betreft geldt dat in het bijzonder voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

De ArkgemeenschapIk zoek dagbesteding

Arkgemeenschap Haarlem

In De Ark draait het om ontmoetingen: verschillende mensen die elkaar met vriendelijkheid en warmte ontmoeten en leren kennen. Mensen die aandacht hebben en zorg dragen voor elkaar. Mensen die samen een gemeenschap vormen, waarin iedereen de ruimte krijgt, gezien wordt, gewaardeerd wordt en tot bloei kan komen. 

In de Arkgemeenschap Haarlem wonen mensen met en zonder verstandelijke beperking elke dag samen in Arkhuis Pelletier. Mensen met afstand tot regulier werk komen werken in onze Werkplaats en Tuinderij. Mensen die mee willen werken in huis, tuin of werkplaats en mensen die mee willen leven met onze huisgenoten en deelnemers vormen samen een gemeenschap. Een gemeenschap die open staat voor velen en zich ook door hen laat inspireren.

De Ark Haarlem maakt deel uit van L’Arche international, de internationale federatie van Arkgemeenschappen. L’Arche bestaat uit meer dan 153 gemeenschappen in 38 landen.

Dat betekent dat er regelmatig contact en uitwisseling is met Arkgemeenschappen in België, Duitsland en Frankrijk en dat we ook geld inzamelen voor internationale solidariteit.

De Ark Haarlem is gevestigd op het landgoed Dennenheuvel. We zijn partner van de congregatie van de Zusters van Liefde van de Goede Herder en van Groen Rood Vastgoed in de herontwikkeling van dit “Landgoed met een missie”.

Landgoed Dennenheuvel

Krommelaan 4
2061 LM Bloemendaal

NIEUWS

Burgemeester Roest bezoekt de Werkplaats

Spannend was het wel voor een aantal deelnemers van onze Werkplaats: Elbert Roest burgemeester van Bloemendaal kwam ons op de eerste woensdag van dit jaar bezoeken. Maar voor spanning was geen reden. De burgemeester was heel geïnteresseerd in de verhalen en vragen van...

Een update over De Ark in het Maandbericht

We zijn blij met een mooi artikel over de stand van zaken in onze Ark in het Maandbericht van de PG Bloemendaal en Overveen. 220101 Maandbericht PG MW

We wensen je een groots 2022

Virussen ... lockdowns ... quarantaine ... of weer een nieuwe variant? Wij laten ons niet klein krijgen en wensen je een groots 2022!

Alida als interim-huisverantwoordelijke

We zijn heel blij dat Alida van Veelen op 3 januari tijdelijk de rol van verantwoordelijke voor het wonen in Arkhuis Pelletier op zich gaat nemen. Onze vacature voor coördinerend begeleider of huisverantwoordelijke is, jammer genoeg, nog steeds niet vervuld. Langzaam...

Mooi interview in het parochieblad van de RK kerken in de regio

Een mooi en uitgebreid interview met gemeenschapsverantwoordelijke Marc Wopereis in het magazine van de RK parochies in de regio. 211223 Artikel Ark Parochieblad

De Ark Haarlem, van project naar gemeenschap

Deze week ontvingen we het mooie nieuws dat het project van De Ark Haarlem toegetreden is als lid (op proef) van de federatie van Arkgemeenschappen (L'Arche International). We zijn de 157e Arkgemeenschap wereldwijd. Een bevestiging dat we de pioniersfase voorbij zijn....

Een uitdagende vacature

Verantwoordelijke wonen (max 32 uur) Voor Pelletier, het eerste woonhuis van de Arkgemeenschap Haarlem, zijn we op zoek naar een coördinerend woonbegeleider met de kwaliteiten om verder te groeien naar verantwoordelijke voor het wonen in de twee woonhuizen (drie...

Bestemmingsplan Dennenheuvel onherroepelijk

Onlangs werd duidelijk: het bestemmingsplan voor Dennenheuvel, landgoed met een missie, is onherroepelijk. De Raad van State verklaarde in augustus het beroep dat tegen het plan was ingebracht ongegrond. Deze uitspraak kwam onverwacht snel en moet haast wel een...

Ons jaarverslag over 2020 is klaar

Het leest als een trein en geeft een goed beeld van het bijzondere jaar dat achter ons ligt. Een jaar dat getekend werd door Corona. Maar ook een jaar waarin we verder groeiden en ons eerste lustrum vierden. Download ons jaarverslag hier, op de ANBI-pagina van onze...

Tuinderij De Ark – maximum aantal deelnemers voor 2021 bereikt

Als de vrachtwagens hun compost op de tuin hebben gestort is het nieuwe tuinseizoen begonnen. Het is steeds weer een mooi gezicht als die grote bergen zwarte compost met vereende krachten over de tuin worden verspreid, als er is geploegd en de groentebedden worden...

Wil je De Ark financieel steunen?

Lokaal of internationaal. Je donatie is welkom.

Rechtstreeks donerenSteun aan De Ark

Alle oogstaandelen voor 2022 zijn nu al verkocht. Meld je aan voor de wachtlijst.

Oogstdeelnemer worden

 Sponsors van de Arkgemeenschap Haarlem