De Ark Gouda maakt grote stappen

De Ark Gouda maakt grote stappen

We kunnen De Ark Gouda van harte feliciteren. Om te beginnen met de oplevering van de nieuwbouw: een geweldig mooie uitbreiding van het bestaande huis. We hopen het binnenkort allemaal te kunnen bewonderen.
En vervolgens met de aanstaande benoeming van een nieuwe gemeenschapsverantwoordelijke. Eline Beil zal Fred van Setten opvolgen, als hij in juli met een welverdiend pensioen gaat.
Eline: heel veel plezier en succes.   Fred: hartelijke dank voor al je werk. Ark Gouda: proficiat!

De Ark Haarlem, van project naar gemeenschap

De Ark Haarlem, van project naar gemeenschap

Deze week ontvingen we het mooie nieuws dat het project van De Ark Haarlem toegetreden is als lid (op proef) van de federatie van Arkgemeenschappen (L’Arche International). We zijn de 157e Arkgemeenschap wereldwijd.

Een bevestiging dat we de pioniersfase voorbij zijn. Dat we daadwerkelijk en duurzaam zorg (kunnen) dragen voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat we dat doen omdat zij volwaardig deel uitmaken van ons samenleven. Dat we uitreiken naar de samenleving en teken zijn van verschillen die verrijken. En dat doen we met veel plezier!

 

Life goes on – het leven gaat door

Life goes on – het leven gaat door

Ondanks de dreiging van Corona (Covid-19) en de maatregelen die overal zijn genomen gaat het leven door. Ook in Arkgemeenschappen, wereldwijd. Mensen in De Ark laten zien dat ze samen flexibel, creatief en veerkrachtig zijn.

Maar toch: diverse gemeenschappen komen als gevolg van de crisis direct in nood. Internationale vrijwilligers moesten terug naar hun eigen land, waardoor er personeel tekort is. Of ateliers voor dagbesteding moesten sluiten, waardoor noodzakelijke inkomsten wegvallen. In veel landen zijn kunnen Arkgemeenschappen niet rekenen op financiële steun of andere hulp van de overheid. Op de website van L’Arche International lees je hier meer over. 

Wil jij deze Arkgemeenschappen steunen? Dat kan via ons donatieformulier op de pagina “rechtstreeks doneren“. Of door een donatie over te maken op ons rekeningnummer: NL52TRIO0391098543 ten name van Stichting Arkgemeenschap Haarlem. Vermeld erbij dat het gaat om een donatie ten bate van “COVID-19 Internationaal”. Dan komt je donatie op de goede plek terecht!