We hebben afscheid genomen van Tony Jansen, Annemiek Verhaar en Ben Tack, bestuurders van het eerste uur van de Stichting Arkgemeenschap regio Haarlem. We zijn hen dankbaar voor hun opbouwende werk en hopen ze nog regelmatig terug te zien. Gelukkig hebben we in Annette Molkenboer, Nita Berendse en Paul Peters fijne en deskundige opvolgers gevonden. Zij vormen ons bestuur, samen met Bert Schumacher en Jan Kroft, die onlangs instemde met een tweede termijn.

In dezelfde periode heeft de gemeenschap het functioneren van Marc in zijn rol als gemeenschapsverantwoordelijke positief geëvalueerd. Marc heeft een mandaat voor twee jaar en gaat graag door. Ook Zeger in zijn rol als coördinator van de herontwikkeling (en van de gebouwen, en als sparring partner van Marc) en Antje in haar rol als coördinator van de spiritualiteit zijn dit voorjaar positief geëvalueerd en blijven graag actief in hun beider rollen.

In april waren we aanwezig bij een bescheiden herdenking van de sterfdag van Maria Euphrasia Pelletier, samen met de Zusters van de Goede Herder in hun huis in Bosbeek.

In juni is trouwe vrijwilliger van de Tuinderij Karel Lefevre na een kort ziektebed overleden. We houden warme herinneringen aan zijn aanwezigheid en persoon.

Internationaal

Onze Anouk (de nieuwe begeleider die sinds eind mei in Pelletier woont) was in mei in Trosly voor een training. De komende drie jaar gaan alle gemeenschappen wereldwijd in een prachtig proces werken aan een nieuw, gezamenlijk Handvest (Charter) voor De Ark. Een document dat ons herinnert aan wat ons allen bindt, waar we voor staan en waar we naar streven. Anouk zal de vijf gemeenschappen in onze regio assisteren bij de uitvoering van het ontwikkelingsproces. Haar bezoek aan Trosly viel samen met de uitvaartdienst van Jean Vanier,  de oprichter van L’Arche. Hij overleed op 7 mei (hierover stuurden we destijds een nieuwsbrief).

Landgoed met een missie
Begin juli heeft de gemeenteraad van Bloemendaal in overgrote meerderheid, en met enthousiasme, het nieuwe bestemmingsplan voor landgoed Dennenheuvel vastgesteld: een belangrijke mijlpaal in het herontwikkelingsproces. Enkele omwonenden houden echter bezwaren tegen onderdelen van het bestemmingsplan en hebben die inmiddels voorgelegd aan de Raad van State. Nu is het wachten op een uitspraak van dat college. Wordt vervolgd.