In de bestuursvergadering eerder deze week is het jaarverslag over 2021 samen met de jaarcijfers vastgesteld. Kort samengevat: we sloten een jaar van stabilisatie af met positieve cijfers. We kijken terug op een aantal bijzondere hoogtepunten en kijken met veel vertrouwen en plezier vooruit na. Het verslag is (binnenkort) te vinden op de website en op te vragen bij de gemeenschapsverantwoordelijke.