Afgelopen donderdag was de oprichtingsvergadering van onze Gemeenschapsraad. Vijf mensen uit onze gemeenschap – Rocco, Bert, Veerle, Ernst en Anouk – zijn graag bereid om een aantal keer per jaar met de gemeenschapsverantwoordelijke mee te denken over vraagstukken die de dagelijkse gang van zaken overstijgen. Over hoe we naast een goede organisatie, óók een aantrekkelijke en bloeiende gemeenschap kunnen zijn en blijven.