Onlangs werd duidelijk: het bestemmingsplan voor Dennenheuvel, landgoed met een missie, is onherroepelijk. De Raad van State verklaarde in augustus het beroep dat tegen het plan was ingebracht ongegrond. Deze uitspraak kwam onverwacht snel en moet haast wel een indicator zijn voor de kwaliteit van het plan zelf, van het participatieproces en van al het voorbereidende werk van de partners: de congregatie van de Zusters van de Goede Herder, Groen Rood Vastgoed en De Ark. De volgende stappen in de ontwikkeling van de community Dennenheuvel, waar wij deel van uit zullen maken, kunnen nu worden voorbereid en gezet.