Je hebt het misschien al ergens gelezen: De Ark Internationaal heeft onlangs de resultaten bekend gemaakt van het onafhankelijke onderzoek dat zij heeft laten doen naar het doen en laten van Jean Vanier.Jean Vanier, overleden in mei 2019, was één van de stichters van De Ark.

Helaas is het zo dat Jean Vanier gezwegen en gelogen heeft over zijn geschiedenis en misbruik heeft gemaakt van zijn macht en positie.
Meer informatie hierover kun je vinden op de website van www.larche.org.
De internationaal verantwoordelijken, Stephan Posner en Stacy Cates-Carney schreven hierover een brief. Klik hier om deze brief te lezen.
De begeleidende brief van de Arkgemeenschappen in Haarlem en Gouda vind je hier.

Wij hebben veel respect voor de vrouwen die in dit onderzoek hebben getuigd en leven met hen mee. Zoals we ook meeleven met alle anderen die te maken hebben gehad met machts- of seksueel misbruik, binnen en buiten L’Arche.
We veroordelen alle vormen van grensoverschrijdend en intimiderend gedrag en nemen uitdrukkelijk afstand van het gedrag van Jean Vanier, dat niet valt goed te praten.

Dit nieuws doet De Ark internationaal schudden op haar grondvesten. Ook ons heeft het zeer geschokt. We zijn boos, verdrietig en teleurgesteld. Het spijt ons zeer voor ieder die zich liet inspireren door en ieder die vertrouwde op de integriteit van Jean Vanier.

De Ark Haarlem heeft verschillende waarborgen in haar beleid en in de praktijk die moeten voorkomen dat dit soort situaties zich bij ons voor kunnen doen. Wij hopen dat jullie er op willen vertrouwen dat onze huisgenoten, deelnemers en (vrijwillige) medewerkers veilig zijn bij ons.

Voor vragen, opmerkingen of andere reacties, neem contact op met , 06 – 2919 0109, of met onze onafhankelijke vertrouwenspersoon: