Als de vrachtwagens hun compost op de tuin hebben gestort is het nieuwe tuinseizoen begonnen. Het is steeds weer een mooi gezicht als die grote bergen zwarte compost met vereende krachten over de tuin worden verspreid, als er is geploegd en de groentebedden worden klaargemaakt.

Zo aantrekkelijk is het dat er ook weer nieuwe vrijwilligers op af komen en dat de 80 oogstaandelen die we voor dit jaar hadden begroot inmiddels allemaal zijn verkocht. Om iedereen voldoende te kunnen laten oogsten is het aantal deelnemers beperkt.

Alle deelnemers van dit jaar en alle vrijwilligers, zeker de nieuwe mensen, wensen we veel plezier en een hele mooie oogst.