Begin maart 2019 heeft o.a. de Frans-Duitse televisiezender Arte een documentaire uitgezonden over seksueel misbruik van religieuzen, begaan door geestelijken. In deze documentaire komt ook het misbruik door pater Thomas Philippe aan bod. Hij was een belangrijke persoon in het leven van Jean Vanier, de stichter van De Ark (L’Arche). L’Arche Internationale is vanaf 2014 op de hoogte van het wangedrag van Th. Philippe en heeft vanaf dat moment verschillende acties in gang gezet. Alles wat hierover bekend is, inclusief de reactie van de internationale leiders en Jean Vanier, is terug te vinden op https://www.larche.org/en/news.

Naar aanleiding van deze uitzending heeft L’Arche Internationale een persbericht uitgebracht. Dit is hier beschikbaar.

Deze berichten zijn ook voor ons, De Ark Gouda en De Ark Haarlem, schokkend. Het spijt ons dat ook de geschiedenis van L’Arche niet zonder smetten is. We staan achter alle betuigingen van spijt en medeleven en willen graag de berichtgeving hierover delen.

Marc Wopereis
Gemeenschapsverantwoordelijke De Ark Haarlem

en Fred van Setten
Gemeenschapsverantwoordelijke De Ark Gouda