Voor wie?

Wonen in het huis van De Ark Haarlem kan:

  • als je ouder bent dan 17 jaar
  • als je een indicatie hebt voor 24-uurs zorg of begeleid wonen
  • als je een PGB hebt of aan wilt vragen
  • als je het fijn vindt om samen met anderen in een groep te leven
  • als je interesse hebt in spiritualiteit, in welke vorm dan ook. De Ark Haarlem behoort niet tot een bepaalde religie. We halen inspiratie uit verschillende religies, tradities en uit de natuur.

Wonen in De Ark kan niet:

  • als er sprake is van ernstige psychiatrische problematiek
  • als je mobiliteitsproblemen hebt of afhankelijk bent van een rolstoel. Hiervoor is het huidige Arkhuis niet geschikt
  • als je liever in je eentje woont of samenleven te moeilijk voor je is

 

Wachtlijst

Momenteel zijn de vijf plekken voor mensen met een verstandelijke beperking ingevuld. Voor nieuwe aanmeldingen – dat kan zijn: voor het huidige Arkhuis Pelletier, of voor het nog te bouwen ‘Arkhuis 1’ of ‘Arkhuis 2’ op landgoed Dennenheuvel – hanteren we een wachtlijst.

Mocht er – onverhoopt – een plaatsje vrij komen in Pelletier, of hebben we concreet zicht op plaatsen in de nieuwbouw, dan wordt er contact opgenomen met de geïnteresseerden die op de wachtlijst staan. Daarop volgt een kennismakingsgesprek.
Meer informatie over ons beleid ten aanzien van de wachtlijst kun je krijgen bij de gemeenschapsverantwoordelijke. Mail naar .