Wonen

In Pelletier, het eerste woonhuis van De Ark Haarlem, wonen verschillende mensen samen: wij noemen ze huisgenoten. Zij leven samen op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

 

 

In Arkhuis Pelletier wonen negen mensen, waaronder vier woonbegeleiders. De jongste huisgenoot is 20 en de oudste is 61, en dat maakt een leuke groep van verschillende mensen! Naast deze vaste bewoners hebben we een vaste logé er twee woonbegeleiders die buiten De Ark wonen. We ontvangen graag bezoek: vrienden en familie van de huisgenoten, vrienden van het huis en vrienden van De Ark en andere belangstellenden of mensen die ons misschien ergens mee willen helpen. Ouders en familie zijn natuurlijk altijd welkom, wij beschouwen hen als leden van de gemeenschap van De Ark.

Samen het gewone leven delen

De huisgenoten delen het huishouden met elkaar, stemmen hun agenda’s op elkaar af, leren van elkaar en doen leuke dingen samen. Naast plezier en ontspanning hebben ze ook serieuze gesprekken met elkaar. De huisgenoten doen veel samen, maar iedereen doet ook zijn eigen dingen: sporten, lezen, uitstapjes maken of winkelen.

Eigenlijk is het net een groot samengesteld gezin.

Door de week hebben alle huisgenoten hun werk of dagbesteding. Voor de één is dat in Werkplaats en Tuinderij De Ark, voor de ander is dat bij een andere dagbestedingsplek of werkgever. Of een combinatie daarvan.

’s Avonds en in het weekend maken we het gezellig met elkaar. Eén keer per jaar gaan we samen op vakantie en af en toe maken we een uitstapje met elkaar. Naar een andere Ark bijvoorbeeld, in binnen- of buitenland.

Zorg en aandacht voor elkaar

Alle huisgenoten hebben, ieder op hun eigen wijze, aandacht en zorg voor de anderen in huis. Zo helpen we elkaar en leren we van de ander. Iedere huisgenoot heeft zijn eigen talenten.

Voor de huisgenoten met de rol van ‘woonbegeleider’ is het wonen in De Ark naast een levenswijze ook hun baan. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg voor de huisgenoten met een zorgvraag, voor de kwaliteit van die zorg en voor de continuïteit.

Naast de ‘inwonende begeleiders’ zijn er ook drie woonbegeleiders die buiten het huis van De Ark wonen. De zes woonbegeleiders hebben allen ook een taak als persoonlijk begeleider van één van de huisgenoten met een zorgvraag.

De Ark zorgt er voor dat de woonbegeleiders hun deskundigheid op peil houden en voor ondersteuning en advies terug kunnen vallen op ervaren gedragsdeskundigen.