Voor wie?

Werkplaats en Tuinderij De Ark is er voor mensen die afstand hebben tot regulier werk, vanwege een verstandelijke beperking, autisme of een andere reden.  

We verwachten dat je een indicatie voor dagbesteding hebt, en een PGB uit de WLZ of de WMO.

Vanaf 17 jaar zijn stagiairs uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of het praktijkonderwijs (PRO) van harte welkom.

Wil je kennismaken?

Dat kan! In een eerste gesprek maken we kennis met elkaar en kun je even komen kijken.

Lijkt het te passen? Dan kun je twee keer een dag met ons mee komen doen om een beter beeld te krijgen. Daarna besluiten we samen of onze groep en onze activiteiten goed bij jou passen en jij bij ons goed op je plek bent.

Na je start hebben we geregeld een evaluatiegesprek met jou en je ouders of begeleider(s), zodat we ervoor kunnen zorgen dat jij het goed hebt bij ons. Want daar gaat het om!