Voor wie?

Misschien wel voor jou. Momenteel hebben we op bijna elke dag nog wel een plekje vrij.

Werkplaats en Tuinderij De Ark is er voor mensen van 18 jaar of ouder, die afstand hebben tot regulier werk, vanwege een verstandelijke beperking, autisme of een andere reden. We hebben elke dag een andere, kleine groep van hooguit zeven mensen. Sommigen komen vier dagen per week, anderen één, twee of drie. Alle deelnemers zijn ’s morgens buiten aan het werk en ’s middags lekker bezig in onze creatieve werkplaats.

We verwachten dat je een indicatie voor dagbesteding hebt, en een PGB uit de WLZ of de WMO. Helaas is onze werkplaats (nog) niet toegankelijk voor mensen die niet goed mobiel zijn. 

Vanaf 17 jaar zijn stagiairs uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of het praktijkonderwijs (PRO) van harte welkom.

Wil je kennismaken?

Dat kan! In een eerste gesprek maken we kennis met elkaar en kun je even komen kijken.

Lijkt het te passen? Dan kun je twee keer een dag met ons mee komen doen om een beter beeld te krijgen. Daarna besluiten we samen of onze groep en onze activiteiten goed bij jou passen en jij bij ons goed op je plek bent.

Na je start hebben we geregeld een evaluatiegesprek met jou en je ouders of begeleider(s), zodat we ervoor kunnen zorgen dat jij het goed hebt bij ons. Want daar gaat het om!

Plekjes vrij!

Onze groep is klein en telt niet meer dan zes of zeven mensen. Momenteel hebben we op bijna elke dag nog wel een plekje vrij. Aarzel dus niet om je bij ons aan te melden. We plannen dan een kennismakingsgesprek en noteren de belangrijkste zaken. Daarna kijken we op welke dag jij het best zou kunnen passen en kijken we samen of dat lukt.

Meer informatie over ons beleid ten aanzien van de wachtlijst kun je krijgen Remke Warnaar, mail naar .