Informatie voor begeleiders

Stage of uitstroom  

Zoek je een stage- of dagbestedingsplek voor je zoon/dochter, broer/zus, leerling of cliënt? Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, of eens komen kijken bij Werkplaats en Tuinderij de Ark, neem vooral contact met ons op.

Informatiemarkt of groepsstage

Mocht je als school een informatiemarkt organiseren voor leerlingen en hun ouders. Wij komen ons graag voorstellen. 

Ook als je met een groepje leerlingen uit het speciaal onderwijs bij ons wilt komen kijken ben je van harte welkom.

Voorliggende voorziening

Voor bewoners van de gemeente Bloemendaal geldt dat zij niet per se een indicatie en een PGB nodig hebben om bij ons deel te kunnen nemen. Voor andere gemeentes gelden verschillende regelingen. Meer weten? Neem contact op met .

Kwaliteit                     

Werkplaats en Tuinderij De Ark waarborgt haar kwaliteit met een kwaliteitssysteem. Wil je daar meer over weten of wil je dat inzien? Neem contact op met .