Stichting en bestuur

De Arkgemeenschap regio Haarlem is een zelfstandige gemeenschap, een stichting, met een eigen bestuur. 

Het bestuur van de Stichting vergadert zes keer per jaar en bestaat uit:

  • Dhr. P. Peters (voorzitter)
  • Mw. N. Berendse (penningsmeester)
  • Mw. A. Molkenboer¬†
  • Dhr. J. Kroft
  • Dhr. G.J.F. Schumacher

De bestuursvergaderingen worden bijgewoond door de gemeenschapsverantwoordelijke, Marc Wopereis, en zijn collega, Zeger Woudenberg.

De gemeenschapsverantwoordelijke heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die binnen de Arkgemeenschap Haarlem of in naam daarvan plaats vinden.