Stichting en bestuur

De Arkgemeenschap regio Haarlem is een zelfstandige gemeenschap, een stichting, met een eigen bestuur.

Het bestuur van de Stichting vergadert zes keer per jaar en bestaat uit:

Nita Berendse

Nita Berendse

Jan Kroft

Jan Kroft

Annette Molkenboer

Annette Molkenboer

Bernard Otte

Bernard Otte

bestuurssecretaris

Paul Peters

Paul Peters

voorzitter

Bert Schumacher

Bert Schumacher

De bestuursvergaderingen worden bijgewoond door de gemeenschapsverantwoordelijke, Marc Wopereis, en zijn collega, Zeger Woudenberg. De gemeenschapsverantwoordelijke heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die binnen de Arkgemeenschap Haarlem of in naam daarvan plaats vinden.