Stichting en bestuur

De Arkgemeenschap regio Haarlem is een zelfstandige gemeenschap, een stichting, met een eigen bestuur.

Het bestuur van de Stichting vergadert zes keer per jaar en bestaat uit:

Dhr. P. Peters

Dhr. P. Peters

voorzitter

Mw. N. Berendse

Mw. N. Berendse

penningsmeester

Mw. A. Molkenboer

Mw. A. Molkenboer

Dhr. B. Otte

Dhr. B. Otte

bestuurssecretaris

Dhr. G.J.F. Schumacher

Dhr. G.J.F. Schumacher

De bestuursvergaderingen worden bijgewoond door de gemeenschapsverantwoordelijke, Marc Wopereis, en zijn collega, Zeger Woudenberg. De gemeenschapsverantwoordelijke heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die binnen de Arkgemeenschap Haarlem of in naam daarvan plaats vinden.