Stichting en bestuur

De Arkgemeenschap regio Haarlem is een zelfstandige gemeenschap, een stichting, met een eigen bestuur.

Het bestuur van de Stichting vergadert zes keer per jaar en bestaat uit:

Jan Kroft

Jan Kroft

Brigit Lammersen

Brigit Lammersen

Penningmeester

Cees Min

Cees Min

Rudolf Molkenboer

Rudolf Molkenboer

Vacature

Vacature

bestuurssecretaris

Paul Peters

Paul Peters

voorzitter

De bestuursvergaderingen worden bijgewoond door de gemeenschapsverantwoordelijke, Marc Wopereis, en zijn collega, Zeger Woudenberg. De gemeenschapsverantwoordelijke heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die binnen de Arkgemeenschap Haarlem of in naam daarvan plaats vinden.