Burgemeester Roest bezoekt de Werkplaats

Burgemeester Roest bezoekt de Werkplaats

Spannend was het wel voor een aantal deelnemers van onze Werkplaats: Elbert Roest burgemeester van Bloemendaal kwam ons op de eerste woensdag van dit jaar bezoeken. Maar voor spanning was geen reden. De burgemeester was heel geïnteresseerd in de verhalen en vragen van onze deelnemers en had een mooi gesprek met hen. Hij tekende een kaart voor een van onze deelnemers, die vandaag 40 jaar getrouwd is. En hij kocht natuurlijk ook een van onze bijzondere insectenhotels. Later noemde de burgemeester onze Werkplaats een parel voor Bloemendaal en dat maakt ons best een beetje trots!

Alida als interim-huisverantwoordelijke

Alida als interim-huisverantwoordelijke

We zijn heel blij dat Alida van Veelen op 3 januari tijdelijk de rol van verantwoordelijke voor het wonen in Arkhuis Pelletier op zich gaat nemen. Onze vacature voor coördinerend begeleider of huisverantwoordelijke is, jammer genoeg, nog steeds niet vervuld. Langzaam maar zeker begonnen we wel te merken dat we een coördinator in het huis misten. Nu hebben we er tijdelijk een topper bij gekregen. Alida is vanaf het begin zeer betrokken bij onze gemeenschap, heeft een dijk van een ervaring in de zorg voor mensen met een beperking en heeft alles in zich om ons team een grote stap vooruit te helpen. We wensen Alida veel plezier!

Onze mooie vacature blijft uiteraard openstaan. Kijk op de vacature-pagina voor de tekst.

De Ark Haarlem, van project naar gemeenschap

De Ark Haarlem, van project naar gemeenschap

Deze week ontvingen we het mooie nieuws dat het project van De Ark Haarlem toegetreden is als lid (op proef) van de federatie van Arkgemeenschappen (L’Arche International). We zijn de 157e Arkgemeenschap wereldwijd.

Een bevestiging dat we de pioniersfase voorbij zijn. Dat we daadwerkelijk en duurzaam zorg (kunnen) dragen voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat we dat doen omdat zij volwaardig deel uitmaken van ons samenleven. Dat we uitreiken naar de samenleving en teken zijn van verschillen die verrijken. En dat doen we met veel plezier!

 

Een uitdagende vacature

Een uitdagende vacature

Verantwoordelijke wonen (max 32 uur)

Voor Pelletier, het eerste woonhuis van de Arkgemeenschap Haarlem, zijn we op zoek naar een coördinerend woonbegeleider met de kwaliteiten om verder te groeien naar verantwoordelijke voor het wonen in de twee woonhuizen (drie woongroepen) van De Ark. 

Lees meer

Bestemmingsplan Dennenheuvel onherroepelijk

Bestemmingsplan Dennenheuvel onherroepelijk

Onlangs werd duidelijk: het bestemmingsplan voor Dennenheuvel, landgoed met een missie, is onherroepelijk. De Raad van State verklaarde in augustus het beroep dat tegen het plan was ingebracht ongegrond. Deze uitspraak kwam onverwacht snel en moet haast wel een indicator zijn voor de kwaliteit van het plan zelf, van het participatieproces en van al het voorbereidende werk van de partners: de congregatie van de Zusters van de Goede Herder, Groen Rood Vastgoed en De Ark. De volgende stappen in de ontwikkeling van de community Dennenheuvel, waar wij deel van uit zullen maken, kunnen nu worden voorbereid en gezet.

Ons jaarverslag over 2020 is klaar

Ons jaarverslag over 2020 is klaar

Het leest als een trein en geeft een goed beeld van het bijzondere jaar dat achter ons ligt. Een jaar dat getekend werd door Corona. Maar ook een jaar waarin we verder groeiden en ons eerste lustrum vierden. Download ons jaarverslag hier, op de ANBI-pagina van onze website.

Tuinderij De Ark – maximum aantal deelnemers voor 2021 bereikt

Tuinderij De Ark – maximum aantal deelnemers voor 2021 bereikt

Als de vrachtwagens hun compost op de tuin hebben gestort is het nieuwe tuinseizoen begonnen. Het is steeds weer een mooi gezicht als die grote bergen zwarte compost met vereende krachten over de tuin worden verspreid, als er is geploegd en de groentebedden worden klaargemaakt.

Zo aantrekkelijk is het dat er ook weer nieuwe vrijwilligers op af komen en dat de 80 oogstaandelen die we voor dit jaar hadden begroot inmiddels allemaal zijn verkocht. Om iedereen voldoende te kunnen laten oogsten is het aantal deelnemers beperkt.

Alle deelnemers van dit jaar en alle vrijwilligers, zeker de nieuwe mensen, wensen we veel plezier en een hele mooie oogst.