Missie en visie

De Ark in Haarlem werkt vanuit de missie en visie van L’Arche International.

Hier volgt de Nederlandse vertaling van de ‘identity and mission’ van L’Arche:

Onze identiteit … wie zijn we?

  • Wij zijn mensen met en zonder een verstandelijke beperking die het leven willen delen in een gemeenschap, die behoort tot een internationale federatie.
  • We bevestigen de unieke waarde van élk mens, het feit dat we elkaar nodig hebben en de bijzondere kracht van gemeenschap zijn.
  • Wederzijdse relaties met elkaar en met het Onnoembare, ook wel God genoemd, vormen het hart van onze verbondenheid.

Onze missie … wat doen we?

  • We maken de gaven van mensen met een verstandelijke beperking kenbaar. Gaven die we leren kennen in de persoonlijke en wederkerige relaties die we met hen aangaan. Relaties, waardoor wij wezenlijk veranderen.
  • We bouwen een gemeenschap die beantwoordt aan de (veranderende) behoeften van onze leden, trouw blijvend aan onze identiteit en stichtingsgeschiedenis.
  • We zetten ons in om samen een meer menselijke maatschappij te bevorderen.