L’Arche International

De Ark Haarlem maakt deel uit van L’Arche International.

L’Arche is een wereldwijde beweging met 157 gemeenschappen en 27 projecten in 38 landen. In december 2021 kregen we te horen dat we formeel het 157e lid zijn van de federatie. Nu nog ‘probationary’, over een tijd: ‘confirmed’. In al deze gemeenschappen delen mensen met en zonder een verstandelijke beperking het leven met elkaar. In 2014 bestond de beweging 50 jaar.

In Nederland is L’Arche vooral bekend geworden door de boeken van Henri Nouwen, die zelf ook geruime tijd in een Arkgemeenschap woonde.

Sinds 1995 is er een Nederlandse Arkgemeenschap gevestigd in Gouda.

Wederkerige relaties

Wederkerige relaties staan centraal in L’Arche. De bewoners met een verstandelijke beperking zijn geen patiënten of cliënten, maar staan op gelijke voet met hun medebewoners zonder een verstandelijke beperking. Beide groepen zijn er om elkaar te helpen en van elkaar te leren.

Leven vanuit het hart en de intuïtie bijvoorbeeld: dat is iets wat mensen met een verstandelijke beperking goed kunnen. Daarmee hebben ze iets te bieden wat anderen vaak over het hoofd zien. Andersom kunnen mensen zonder een verstandelijke beperking hun medebewoners natuurlijk van alles leren op praktisch gebied. De kern is dat ieder binnen de gemeenschap de kans krijgt om zich vanuit zijn eigen talenten en beperkingen te ontwikkelen. De ervaringen binnen de vele Arkgemeenschappen wereldwijd laten de vruchten daarvan zien.

Internationale steun

Andersom bieden wij ook steun aan L’Arche International. In 2018 heeft het bestuur van De Ark Haarlem besloten om jaarlijks 10% van de giften die wij zelf ontvangen te doneren aan een gemeenschap of project dat L’Arche ons voorstelt. Daarmee volgend we de beleidslijn die ook de andere Arkgemeenschappen in de regio Vlaanderen en Nederland hanteren. 

In 2017 droegen we bij aan de kosten van een hek om de groentetuin van De Ark in Uganda. In 2018 en 2019 droegen we als regio bij aan de noodzakelijke nieuwbouw van een woonhuis voor De Ark Honduras. 

Vanaf 2020 dragen we financieel bij aan De Ark in Oekraïne. Op de website van De Ark Vlaanderen kun je lezen waar onze bijdrage aan wordt besteed.

Dus: wil je de Arkgemeenschap Haarlem steunen en tegelijkertijd ook bijdragen aan de projecten van De Ark in Oekraïne? Dat kan heel gemakkelijk op onze donatiepagina

As I Am – Imagine the world differently

In 2018 en 2019 liet L’Arche Internationale onder de titel ‘As I Am’ een hele serie films maken in Arkgemeenschappen wereldwijd. Dankzij de unieke werkwijze – de filmmakers verbleven een hele maand in de gemeenschap, observeerden, lieten de huisgenoten op allerlei wijzen participeren en maakten in één van de laatste dagen een verhaal – geven deze korte films een prachtig beeld van waar het in Arkgemeenschappen om draait. Bekijk ze allemaal …