L’Arche International

De Ark Haarlem maakt deel uit van L’Arche International.

L’Arche is een wereldwijde beweging met meer dan 153 gemeenschappen in 38 landen. In al deze gemeenschappen delen mensen met en zonder een verstandelijke beperking het leven met elkaar. In 2014 bestond de beweging 50 jaar.

In Nederland is L’Arche vooral bekend geworden door de boeken van Henri Nouwen, die zelf ook geruime tijd in een Arkgemeenschap woonde.

Sinds 1995 is er een Nederlandse Arkgemeenschap gevestigd in Gouda.

Wederkerige relaties

Wederkerige relaties staan centraal in L’Arche. De bewoners met een verstandelijke beperking zijn geen patiënten of cliënten, maar staan op gelijke voet met hun medebewoners zonder een verstandelijke beperking. Beide groepen zijn er om elkaar te helpen en van elkaar te leren.

Leven vanuit het hart en de intuïtie bijvoorbeeld: dat is iets wat mensen met een verstandelijke beperking goed kunnen. Daarmee hebben ze iets te bieden wat anderen vaak over het hoofd zien. Andersom kunnen mensen zonder een verstandelijke beperking hun medebewoners natuurlijk van alles leren op praktisch gebied. De kern is dat ieder binnen de gemeenschap de kans krijgt om zich vanuit zijn eigen talenten en beperkingen te ontwikkelen. De ervaringen binnen de vele Arkgemeenschappen wereldwijd laten de vruchten daarvan zien.

Internationale steun

Ons initiatief om in de regio Haarlem een Arkgemeenschap op te richten wordt van harte ondersteund door de internationale federatie van L’Arche.

Andersom bieden wij ook steun aan L’Arche Internationale: we zetten initiatieven op om Arkgemeenschappen die minder financiële middelen hebben te steunen. Zo konden ze bijvoorbeeld in Uganda een hek om hun groentetuin plaatsen en zamelden we in 2018 geld in voor een nieuw huis voor De Ark Honduras.

As I Am – Imagine the world differently

In 2018 en 2019 liet L’Arche Internationale onder de titel ‘As I Am’ een hele serie films maken in Arkgemeenschappen wereldwijd. Dankzij de unieke werkwijze – de filmmakers verbleven een hele maand in de gemeenschap, observeerden, lieten de huisgenoten op allerlei wijzen participeren en maakten in één van de laatste dagen een verhaal – geven deze korte films een prachtig beeld van waar het in Arkgemeenschappen om draait. Bekijk ze allemaal …