L’Arche International

De Ark Haarlem maakt deel uit van L’Arche International. L’Arche is een wereldwijde beweging met 147 gemeenschappen in 35 landen. In al deze gemeenschappen delen mensen met en zonder een verstandelijke beperking het leven met elkaar. De beweging bestond in 2014 50 jaar. In Nederland is l’Arche vooral bekend geworden door de boeken van Henri Nouwen, die zelf ook geruime tijd in een Arkgemeenschap woonde. Sinds 1995 is er een Nederlandse Arkgemeenschap gevestigd in Gouda.

Wederkerige relaties

Wederkerige relaties staan centraal in l’Arche. De bewoners met een verstandelijke beperking zijn geen patiënten of cliënten, maar staan op gelijke voet met hun medebewoners zonder een verstandelijke beperking. Beide groepen zijn er om elkaar te helpen en van elkaar te leren.

Leven vanuit het hart en de intuïtie bijvoorbeeld: dat is iets wat mensen met een verstandelijke beperking goed kunnen. Daarmee hebben ze iets te bieden wat anderen vaak over het hoofd zien. Andersom kunnen mensen zonder een verstandelijke beperking hun medebewoners natuurlijk van alles leren op praktisch gebied. De kern is dat ieder binnen de gemeenschap de kans krijgt om zich vanuit zijn eigen talenten en beperkingen te ontwikkelen. De ervaringen binnen de vele Arkgemeenschappen wereldwijd laten de vruchten daarvan zien.

Internationale steun

Ons initiatief om in de regio Haarlem een Arkgemeenschap op te richten wordt van harte ondersteund door de internationale L’Arche-federatie. En andersom bieden wij ook internationale steun aan l’Arche: we zetten initiatieven op om Arkgemeenschappen die minder financiële middelen hebben te steunen. Zo konden ze bijvoorbeeld in Uganda een hek om hun groentetuin plaatsen en zamelen we in 2018 geld in voor een nieuw huis voor l’Arche Honduras.