Vieren

Vieren is belangrijk bij De Ark. In huis, tuin, werkplaats en de gemeenschap vieren we van alles wat het leven ons brengt. Daarnaast staan we ook stil bij de tegenslag of het verdrietige in ieders leven en het leven samen. In de omgang met elkaar, met wat het leven ons brengt daar zit onze spiritualiteit.

 

 

Spiritualiteit is een woord dat verwijst naar de geest waarmee je in het leven staat. Is dat een geest van openheid, die open staat voor een ander, voor verschillen tussen mensen, voor dat wat mensen te boven gaat?

Spiritualiteit verwijst ook naar een houding, een levenshouding. De manier waarop je omgaat met het goede en het kwade in het leven, de manier waarop je omgaat met de ander, met het anders zijn van de ander. De manier waarop je kijkt naar het verleden. En naar de toekomst.

Spiritualiteit verwijst naar bronnen van inspiratie, van wijsheid, troost of bezieling. Via muziek, beelden, woorden of rituelen.

En het verwijst naar gemeenschap, naar het delen van jouw leven met anderen. Naar het zoeken naar verbinding en het aangaan van relaties.

Voor de Arkgemeenschap Haarlem is spiritualiteit van belang. Ieders individuele spiritualiteit: de wijze waarop je uiting geeft aan wie jij bent en wat jou bezielt. Maar ook de manier waarop we samen in het leven staan, wat ons drijft, inspireert, troost of zin geeft.

De Ark is niet gebonden aan één religie of godsdienst. We zijn ook geen kerk of religieuze gemeenschap.

We laten ons inspireren door:

  • de christelijke traditie, met haar muziek, haar teksten, feestdagen en rituelen
  • de wereldwijde ervaringen en spiritualiteit van De Ark
  • de natuur en de seizoenen, de tijden van het jaar
  • en door woorden, rituelen, beelden of muziek uit verschillende levensbeschouwingen, religies en culturen.

Voor ons, onze huisgenoten, deelnemers, medewerkers en vrienden is dat verrijkend. Daar geloven we in.

Vandaar dat we in ons samen leven en werken in huis, tuin en werkplaats aandacht geven aan woorden, beelden, rituelen en melodieën die voedend of troostend kunnen zijn. Dat doen we bij de opening van de werkdag, bij de maaltijd, aan het eind van een werkweek en bij bijzondere momenten in het leven. Daarbij mag iedereen zijn en blijven zoals hij is. Zoals we vaak zingen: Jij bent zo mooi, zo anders … en zo mag je voor mij zijn.