Inkomsten en uitgaven

Al onze huisgenoten betalen een vergoeding voor het wonen, de servicekosten en alle maaltijden in Pelletier.

Huisgenoten met een zorgvraag en een indicatie betalen – uit hun PGB – de kosten voor de zorg. Vanuit deze inkomsten ontvangen de woonbegeleiders een (bescheiden) salaris. Een deel van deze inkomsten gaat naar overheadkosten, zoals: deskundigheidsbevordering, specialistische ondersteuning, de administratieve organisatie, werkgeverslasten, de gemeenschapsverantwoordelijke, een afdracht aan L’Arche, etc.

De deelnemers van de Werkplaats betalen – uit hun PGB – een tarief voor dagbesteding. Uit de opbrengsten daarvan ontvangen de activiteitenbegeleiders en de zorgtuinder een (bescheiden) salaris. Een deel van die inkomsten gaat naar overheadkosten.

De oogstdeelnemers van de Tuinderij betalen voor hun aandeel in de oogst. Daarmee worden de kosten van de Tuinderij gefinancierd en een deel van het (bescheiden) salaris van de zorgtuinder. Een klein deel van die inkomsten gaat naar overheadkosten.

Voor het overige wordt er veel vrijwilligerswerk verricht in De Ark, onbezoldigd en in de vrije tijd van vrienden en medewerkers van de gemeenschap.

Meer weten? Stuur een mail naar .

 Sponsors van de Arkgemeenschap Haarlem