ANBI

Stichting Arkgemeenschap regio Haarlem

RSIN: Stichting Arkgemeenschap regio Haarlem: 8556.91.256
KVK nummer: 6449 6449

Postadres: Krommelaan 4, 2061 LM, Bloemendaal

Doelstelling van de Stichting

“De stichting stelt zich ten doel: (Initiatieven ontwikkelen ten aanzien van) het stichten, beheren en in stand houden van een gemeenschap in de regio Haarlem waar mensen met en zonder verstandelijke beperking samen wonen, samen werken en samen optrekken; zomede alles te doen dat daartoe wenselijk of bevorderlijk is, in de ruimste zin van het woord.”

Bron: statuten, oktober 2015

Hoofdlijnen van het beleid

De komende jaren willen we het volgende realiseren:

    • We willen twee of meer Arkhuizen openen, waar ongeveer zes mensen met een verstandelijke beperking kunnen wonen. Zij delen het huis met ongeveer vier mensen zonder een verstandelijke beperking, die een dienstverband bij ons hebben. De bewoners leven op een gelijkwaardige manier met elkaar samen, zorgen voor elkaar en regelen samen het huishouden. Daarbij worden ze bijgestaan door mensen uit de brede Arkgemeenschap.
    • We willen passend werk bieden aan mensen met een verstandelijke beperking, die al dan niet in een Arkhuis wonen. Dat doen we in Werkplaats en Tuinderij De Ark. De medewerkers worden begeleid door een zorgtuinder en andere professionele begeleiders. Daarnaast werken er veel vrijwilligers mee. Buurtbewoners kunnen een oogstaandeel kopen in de tuinderij en wekelijks hun groenten komen oogsten.
    • We willen als Ark een gemeenschap zijn die gebaseerd is op gelijkwaardige, vriendschappelijke relaties. We vormen die gemeenschap met de mensen die bij ons wonen en werken, maar ook met de mensen die in bredere zin bij ons betrokken zijn. Binnen onze gemeenschap spelen spiritualiteit en religiositeit een essentiële rol. Die rol krijgt vorm in onze vieringen en gemeenschapsontmoetingen, maar vooral in de manier waarop we met elkaar leven.

Bron: Ondernemingsplan, juli 2017

Bestuur

Dhr. P. Peters (voorzitter, onbezoldigd)
Mw. B. Lammersen (penningsmeester, onbezoldigd)
Mw. A. Molkenboer (lid, onbezoldigd)
Dhr. J.P.C. Kroft (lid, onbezoldigd)
Dhr. C. Min (lid, onbezoldigd)

Jaarverslag en jaarcijfers 2022

Standaardformulier publicatieplicht zorginstellingen

 Sponsors van de Arkgemeenschap Haarlem