Doneren

De Arkgemeenschap Haarlem ontvangt graag steun van donateurs. Eenmalige of periodieke schenkingen, collectes, legaten of andersoortige donaties zijn welkom.

Wil je De Ark Haarlem steunen? Financiële ondersteuning is zeer welkom.

Doe een gift

Maak je gift – éénmalig, maandelijks of jaarlijks – over op rekeningnummer NL52 TRIO 0391 0985 43 ten name van Stichting Arkgemeenschap regio Haarlem. Of doe hier direct je donatie.

Periodieke schenking

Een periodieke schenking biedt zowel ons als jou veel voordeel. Dat hebben wij dus het liefst. Kijk hier hoe het werkt.

Collecte, cadeau of erfenis

Ark Haarlem is ook een mooi doel voor de collecte van jouw kerk of vereniging, als besteding van je cadeaugeld of als bestemming voor een erfenis of legaat.

Waarom?

Met de financiële steun van donateurs en fondsen kunnen we:

  • extraatjes voor de huisgenoten van Pelletier bekostigen, zoals tijdens een gezamenlijke vakantie
  • verbruiksmaterialen en gereedschappen aanschaffen voor onze Werkplaats en Tuinderij
  • tegemoetkomen in de alledaagse kosten van huisgenoten of deelnemers die moeten leven van enkel Bijstand of een Wajong-uitkering. en/of
  • investeren in onze (toekomstige) huisvesting

Internationale solidariteit

In het kader van internationale solidariteit maken we jaarlijks 10% van alle donaties die we ontvangen over naar L’Arche International. Dat geld komt terecht bij projecten van Arkgemeenschappen in landen met een uiterste zwakke overheid en infrastructuur.

ANBI

De Ark heeft een ANBI-status, je gift is dus aftrekbaar en je kunt dus ook een beetje méér geven.

Meer weten?
Stuur een mail naar Zeger Woudenberg op . Dan wordt je spoedig terug gebeld.

 Sponsors van de Arkgemeenschap Haarlem