De Ark zoekt een fijn logeeradres

Ben je gastvrij en sta je open voor nieuwe ervaringen? Wordt logeeradres voor een bewoner van De Ark.

In het woonhuis van De Arkgemeenschap in Bloemendaal delen negen mensen het dagelijks leven. Vijf van hen willen misschien wel zelfstandig wonen, maar kunnen dat (nog) niet. De andere vier kunnen het wel, maar willen het niet. 

We streven er naar dat de eerste vijf mensen eens in de vier weken een weekend uit logeren gaan, zodat de andere vier dan even ‘vrij’ zijn. Voor onze huisgenoten is zo’n logeerweekend natuurlijk ook eventjes ‘vrij’ zijn, in een ander gezelschap, met weer nieuwe verhalen en belangstelling en dus: verrijkend. Maar niet iedereen heeft zo’n logeeradres.

Voor één of twee van onze huisgenoten zoeken we een logeeradres, óf een persoon, een stel of een gezin die regelmatig een weekend wil komen logeren in het huis van De Ark.

Wat vragen we?

We vragen van je dat je gastvrij bent, belangstelling en inlevingsvermogen hebt en in staat / bereid bent om regelmatig één of twee nachten logeren mogelijk te maken. Dat kan bij jou thuis zijn of in het huis van De Ark. Het kan de vrijdagavond en -nacht zijn en/of de zaterdagavond en -nacht. Het kan eens in de vier weken zijn of (wat) minder vaak. 

Als je het maar voor een lange periode kunt gaan doen. Immers, onze huisgenoten hebben betrouwbare en zorgzame mensen nodig. Net als iedereen, toch?

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt dan gaan we graag met je in gesprek. We onderzoeken wat haalbaar is en passend, wat jij nodig hebt of jullie om dit te kunnen gaan doen en of de match met onze huisgenoot een goede is. Zo ja, dan kunnen we voorzichtig aan beginnen. 

Wat bieden we?

We geloven er in dat het verrijkend en inspirerend kan zijn, zowel voor jou als onze huisgenoten. Bovendien zou je ons er echt mee helpen en wordt je deel van de gemeenschap van De Ark.

De Ark is een eigentijdse leefgemeenschap waar mensen met en zonder verstandelijke beperking samen leven en werken. Wij gaan uit van de unieke waarde van ieder mens en geloven dat VERSCHILLEN VERRIJKEN!
Naast onze kleinschalige woonvoorziening bieden wij dagbesteding in onze Werkplaats en Tuinderij zowel voor mensen met een verstandelijke beperking als voor anderen.

Voel je je aangesproken en heb je belangstelling? We maken graag kennis met je.
Laat het weten aan Marc Wopereis, . Hij zal je zsm terugbellen.