Verantwoordelijke wonen (max 32 uur)

Wil je graag werken in een regelarme en uitdagende omgeving? Heb je (ruime) ervaring als woonbegeleider en ben je toe aan nieuwe verantwoordelijkheden? Voor Pelletier, het eerste woonhuis van de Arkgemeenschap Haarlem, zijn we op zoek naar een coördinerend woonbegeleider met de kwaliteiten om verder te groeien naar verantwoordelijke voor het wonen in De Ark. 

Wie zijn wij?

In Arkhuis Pelletier wonen vijf mensen met een zorgvraag (verstandelijke beperking) en vier woonbegeleiders. Eens in de twee weken komt daar nog een logé bij. Zij delen het dagelijks leven met elkaar. 

Het team bestaat verder uit twee woonbegeleiders en een assistent die niet in De Ark wonen, en wordt inhoudelijk ondersteund door twee gedragsdeskundigen. 

In Pelletier dragen we zorg voor elkaar, ieder met zijn eigen talenten en naar vermogen. We zijn één groot huishouden en koken en eten vaak samen. Samen spelen we een spelletje, kijken we naar films of gaan met elkaar op stap.

De Arkgemeenschap Haarlem bestaat verder uit een Werkplaats, waar dagelijks zes mensen komen voor hun werk, onder begeleiding van drie activiteitenbegeleiders, een Tuinderij en een grote gemeenschap van mensen (vrienden) die het geheel dragen. Veel van deze mensen zijn ook vrijwilliger in het huis, de Tuinderij en/of de Werkplaats. Gemeenschap vormen en spiritualiteit zijn voor ons belangrijk. Dat krijgt vorm in onze weeksluiting op vrijdagmiddag, bij allerlei andere feestelijke of belangrijke momenten en in de wijze waarop we met elkaar en met anderen omgaan.

De Arkgemeenschap Haarlem bestaat nu zes jaar en maakt deel uit van de internationale federatie van Arkgemeenschappen (L’Arche).

We leven en werken op landgoed Dennenheuvel in Bloemendaal. Over een paar jaar verhuizen we naar de nieuwbouw, die daar wordt gerealiseerd. Dan breiden we ook uit met een tweede woning. We gaan dan werken met drie woongroepen.

In de komende jaren moet die uitbreiding in alle opzichten worden voorbereid: hoe gaan de huizen er uit zien? Wie komen er te wonen? Wie komen er werken? Hoe gaan we het organiseren? Als coördinerend begeleider / verantwoordelijke wonen speel jij zowel bij de keuzes als bij de uitvoering een belangrijke rol.

Wat verwachten we van je?

  • Als coördinerend begeleider heb je een aantal coördinerende taken, zoals: het maken van de roosters en de planning, het teamoverleg, afstemming met de Werkplaats, de Tuinderij en de gemeenschap, afspraken met vrijwilligers, familie, enz.
  • Daarnaast ben je ook woonbegeleider en begeleid je de huisgenoten, waar nodig, bij de organisatie en uitvoering van hun dagelijkse activiteiten, persoonlijke verzorging (ADL) en sociale contacten. We werken met een begeleidingsplan voor iedere huisgenoot en een cyclus van evalueren en bijstellen van de plannen. 
  • Met de huisgenoten en collega’s draag je bij aan een goede sfeer in huis, veilig, vriendelijk en gastvrij. Op je eigen wijze draag je ook bij aan de spiritualiteit in huis en de gemeenschap.
  • Voor één van de huisgenoten ben je ook de persoonlijk begeleider en onderhoud je het contact met de familie.
  • We zoeken naar iemand die over enkele jaren ook de verantwoordelijkheid kan opnemen voor het tweede Arkhuis. We willen groeien naar 12 huisgenoten en 5-6 woonbegeleiders, waarvan er een paar in het huis van De Ark wonen.

Ben jij onze nieuwe collega?

We zoeken iemand met een relevante opleiding op Hbo-niveau en ruime ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Je hebt aandacht voor mensen en ziet wanneer je hen wel en wanneer je hen niet hoeft te helpen. Je bent een warme persoon die in gelijkwaardigheid en met aandacht naast de ander kan staan. Bij jou voelen mensen zich thuis en kunnen ze opbloeien.

Je ziet en begrijpt de bijzondere kenmerken en kwaliteiten van een Arkgemeenschap. Je kunt je goed vinden in de missie en visie van De Ark. Je wilt daar vorm aan geven en verantwoordelijkheid voor nemen.

Je hebt senioriteit en de kwaliteiten om leiding te geven aan en samen te werken in een team van bevlogen professionals. Je kunt organiseren, plannen, improviseren en weet je goed uit te drukken in gesproken en geschreven taal. Je hebt een visie op wonen en leven met mensen met een verstandelijke beperking. Je durft je open te stellen voor de ander en je te laten raken. Je kunt goed reflecteren op je eigen handelen en weet je werkwijze aan te passen aan de context waarin je werkt.

 

Wat bieden wij?

Bij De Ark vind je een kleinschalige woon- en werkgemeenschap, waar je alle betrokkenen persoonlijk kent. De kleinschaligheid maakt dat we kunnen werken met korte lijnen in een informele cultuur. Direct en open contact is de dagelijkse gang van zaken. Je krijgt vrijheid om je werk in te richten op jouw manier, met jouw talenten. En je krijgt de kans om te groeien in verantwoordelijkheid.  

Je gaat deel uitmaken van het team van woonbegeleiders, maar ook van het coördinerend team dat verantwoordelijk is voor alle activiteiten van de gemeenschap. 

Maar je stapt niet alleen in een jonge, groeiende organisatie, je stapt ook in een stevige en bevlogen gemeenschap. 

We bieden je een arbeidsovereenkomst aan voor één jaar, met het voornemen deze bij goed functioneren te verlengen voor onbepaalde tijd. Je valt onder de CAO Gehandicaptenzorg en alle daarbij behorende regelingen. De functie van coördinerend begeleider valt in functiegroep 40, die van verantwoordelijke voor het wonen in 45.

Heb je nog vragen?

Lees meer over de Arkgemeenschap Haarlem op deze site, over L’Arche op www.larche.org en over landgoed Dennenheuvel op www.landgoeddennenheuvel.nl.

Je mag ook een mail sturen naar de gemeenschapsverantwoordelijke, . Hij mailt of belt je dan terug.

Ben je enthousiast geworden?

Mail je motivatie, je CV en contactgegevens naar .