Zes jaar geleden behoorden Zeger en Jan Rotger tot de eerste bewoners van Arkhuis Pelletier. Samen met Kelly hebben zij het huis goed bewoonbaar gemaakt en alle andere huisgenoten onthaald. Samen met Anouk en anderen vormden zij een vaste, liefdevolle basis waar we op konden bouwen. Om plaats te maken voor Margot de Wit, onze nieuwe huisgenote, hebben Jan Rotger en Zeger Pelletier onlangs verlaten. Nu wonen ze tijdelijk in het voormalige klooster Euphrasia.

We zijn Jan Rotger en Zeger bijzonder dankbaar voor hun jarenlange presentie en vriendschap. Ze verdwijnen beiden niet uit De Ark, allesbehalve. Een klein beetje afstand is wel genoeg.