Bericht vanuit De Ark Internationaal

Vandaag zijn de resultaten van het onafhankelijk onderzoek naar Jean Vanier en diens kennis van en betrokkenheid bij het doen en laten van pater Th. Philippe gepubliceerd. Voor de uitkomsten van dit onderzoek, de reactie van het internationaal leiderschapsteam en onze eigen reactie op dit nieuws verwijzen we naar de website van L’Arche International en de volgende twee documenten:

en: